ПрАТ "ЧМЗ"

Код за ЄДРПОУ: 03576858
Телефон: (04622) 5-65-02
e-mail: stock@chmz.pat.ua
Юридична адреса: вул. В. Дрозда, буд. 15, м. Чернігів, 14007
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.05.200030/24/1/00Чернiгiвське територiальне управлiння Державної комiссiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA 2400361000Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.562533763126688100
На органiзованих ринках акцiї товариства не торгувались. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не маємо. Протягом року додаткова емiсiя товариством не здiйснювалась.